Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

 

  

 

 

Podjetje Kopter d.o.o. je uspešno kandidiralo na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

 

Namen javnega razpisa je s pomočjo nepovratnih sredstev izvesti izbrane ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti na tujih trgih. V okviru operacije se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Spletne strani za tuje trge
  • Spletne trgovine
  • Produktno-prodajni video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanje

Naziv operacije: Digitalizacija v podjetju Kopter d.o.o.

 

Cilji in rezultati: Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja z namenom povečanja konkurenčnosti in izboljšanja možnosti pri vstopu in širitvi na tujem trgu ter povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti.

 

Javni razpis je dostopen na: https://www.spiritslovenia.si/razpis/309

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

 

https://www.eu-skladi.si

LET'S FLY...

Address

Kopterworx
Grajska pot 14
8273 Leskovec, Slovenia

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+386 41 703 478

Kopterworx WebShop

www.kopterworx.com

Kopterworx is also a manufacturer and builder of specialized multi rotor systems for aerial photography and videography

VIDEO PRESENTATION

Join us

 

© 2024 Kopterworx. All rights reserved.